Lecturile Opiniei: DOROHOI-CĂLĂTORIE ÎN TRECUT (25): Oraşul DOROHOI între 1900-1917

Categories Stiri localePosted on
 • Mergând pe firul anilor, am ajuns la perioada 1901-1917, una din cele mai fructuoase din istoria oraşului nostru.

  În anul 1901 o ştire,care a făcut senzaţie în ţară,ne informează că în Dorohoi a luat fiinţă pe lângă gimnaziul de băieţi “Gr.Ghica VV” o asociaţie sportivă numită “Asociaţia de muzică,gimnastică şi sport V.Alecsandri”, din iniţiativa neobositului avocat Gheorghe Gh.Burghele. Tot în acest an semnalăm şi apariţia la Dorohoi a ziarului “Gazeta conservatoare”,o publicaţie cu vădite tendinţe politice.

  În anul următor, dorohoienii au avut bucuria de a afla că a fost adusă apă în oraş,în dreptul locuinţei lui Costache Enescu,pe strada Gării. Eugenia Ianculescu de Reus a publicat la una din renumitele tipografii dorohoiene romanul “Voinţa”. Soţul scriitoarei era ofiţer superior la regimentul 29 infanterie de pe calea Dorobanţi.

  Ales primar al oraşului Dorohoi, avocatul Gheorghe Marcu a reuşit să schimbe în frumos mare parte din oraş.În timpul mandatului său s-a construit clădirea primăriei,edificiu ce domină şi astăzi în centrul oraşului.De asemenea, a finanţat construirea clădirilor Şcolii de meserii care încă mai rezistă,situate pe fosta stradă Manoliu-Teţcanu. A dat o notă aparte spaţiului verde dorohoian prin amenajarea frumosului parc „Aurora”. Împreună cu avocatul Gheorghe Ghe. Burghele a susţinut material înfiinţarea Şcolii profesionale particulare de fete.Acesta din urmă şi-a înscris numele în multe realizări ale oraşului nostru. Are şi meritul de a fi ctitorul modernizării Dorohoiului.Dar, astăzi nu există nici o urmă, nici o indicaţie aluzivă despre acest mare OM.Poate doar casele ce i-au aparţinut mai amintesc de Gheorghe Gh. Burghele, dar fără a exista o cât de mică plăcuţă că acolo a locuit un mare dorohoian.

  În anul 1902 a încetat din viaţă Scarlat Şişcală (1822-1902),mare proprietar de Dorohoi, fost secretar al Consiliului de Miniştri al Moldovei înainte de Unire. Conform dorinţei sale, a fost înmormântat la Dorohoi,iar autorităţile locale au dat numele său străzii unde locuia (str.Plopilor de astăzi).

  Academicianul Grigore Tocilescu a fost instalat ca preşedinte de onoare al Ateneului Român din Dorohoi la 7 aprilie 1902. Cu acest prilej,corul gimnaziului de băieţi „Gr.Ghica VV” a cântat „Marşul Regal” şi „Trompetele răsună” scris de Scipione Bădescu pe muzica lui Muzicescu. Biblioteca Ateneului număra în acel an 1.500 volume.

  La 5 august 1903 s-a pus piatra de temelie a clădirii destinată primăriei locale, construită după planul arhitectului bucureştean P.Antonescu. Documentele de arhivă atestă că în acest an a fost amplasat pe soclu bustul ilustrului om politic I.C.Brătianu,ales în mai multe legislaturi ca parlamentar de Dorohoi.

  O statistică întocmită de primărie ne informează că în 1904 Dorohoiul avea 13.424 locuitori. Se mai precizează că 2448 bărbaţi şi 1307 femei ştiu a scrie şi citi,iar 4142 bărbaţi şi 4714 femei nu ştiu a scrie şi citi. Mai era un drum lung pentru culturalizarea maselor ! Dar, intelectualii dorohoieni se străduiau din răsputeri în această acţiune. În acest an, preotul Constantin Ciocoiu a publicat lucrarea sa “ Locuri istorice din judeţul Dorohoi” , iar în 1905 a publicat primul anuar al gimnaziului de băieţi “Gr.Ghica VV”.

  În 1905,Dorohoiul a fost onorat cu vizita Regelui Carol I.El a vizitat,printre altele,şi clădirea gimnaziului de băieţi “Gr.Ghica VV” şi a donat bibliotecii Ateneului dorohoian, care funcţiona în acest gimnaziu, un mare număr de cărţi din diverse domenii. Pe aceeaşi linie culturală mai menţionăm că Irene de Vladaia ,primadonă a Operei bucureştene, a ţinut un concert la Dorohoi cu fragmente din operele lui Verdi şi Bizet.Tot în acest an, dirijorul Posluşnicu a venit cu elevii săi de la Pomârla şi a susţinut un concert în grădina de vară de pe str.Gr.Ghica. Documentele de arhivă păstrează o adresă a parohului Franciscus Ianik prin care cere primăriei locale permisiunea de a construi un local de biserică catolică pe proprietatea sa din str. Ştefanovici nr. 72 (astăzi str.Spiru Haret) având şi aprobarea din 20 iunie 1905 a Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice. Doleanţa a fost aprobată de primar.

  La 30 aprilie 1906 a fost dezvelit bustul lui V.A.Urechia, operă executată de artistul elveţian Hector Catodrin. Profesorul de muzică Mihail Posluşnicu a fost cooptat dirijor al corului vocal de la catedrala oraşului.

  În anul 1907, mai exact la 4 mai, a avut loc recepţia definitivă a localului Primăriei Dorohoi, un superb palat pentru acea vreme şi o admirabilă clădire a zilelor noastre. Iar, când profesorul-maestru de gimnastică de la gimnaziul de băieţi “Gr.Ghica VV”, G.N. Chirilescu, a susţinut in graădina de vară de pe str.Gr.Ghica două spectacole,ne imaginăm atmosfera de sărbătoare şi ambianţa plăcută din centrul oraşului .

  În 1908 s-a născut Henry Gustav Holban,în casa de pe str.Gr.Ghica.A fost inginer mecanic având în palmares realizarea primului tractor românesc cu şenile şi locomotiva Diesel 5000. Tot în acest an a vizitat oraşul Dorohoi academicianul Spiru Haret,fiind primit cu mare fast la gimnaziul de băieţi “Gr.Ghica VV”.

  În anul 1909, Gheorghe Cucu a donat definitiv azilul comunal de copii şi infirmi de pe str. Costică Stroici (actualmente str.C.Dobrogeanu Gherea). La 8 noiembrie,acelaşi an, s-a reînfiinţat secţia locală a Ligii Culturale având ca preşedinte pe avocatul Gheorghe Marcu,primarul oraşului.Din comitetul de conducere făceau parte :Ilie Ghibănescu, D.Niţulescu,Tiberiu Crudu,Dimitrie Romanescu,Cosma Petrovici,G.Timuş şi Romulus Bălănescu. Printre membri erau numeroşi avocaţi,profesori, medici, funcţionari, învăţători,preoţi şi, ceea ce este remarcat şi în “Anuarul presei române pe 1909”, activau numeroase femei.Acelaşi Anuar constată că “Incontestabil,Dorohoiul e un mic centru cultural” cu un Ateneu ,cum rar se găseşte în alte oraşe din ţară,la tribuna căruia au conferenţiat şi femei(Eugenia Scriban, Cornelia Pascu, Eugenia de Reus Ianculescu).Dar, sub aspectul economic Dorohoiul era rămas în urmă, deşi existau multe ateliere,magazine,mori etc.Oraşul avea 13.200 locuitori, un gimnaziu real de băieţi,o şcoală de meseriişi 4 şcoli primare.Edil al oraşului era avocatul Gheorghe Marcu, prefect era Ion I. Manoliu-Teţcanu iar poliţai şef-I.Th. Vameşu. Probabil că amintitul Anuar pe 1909 a apărut înaintea înfiinţării Şcolii Israelito-Române,aceasta nefiind menţionată în paginile despre Dorohoi. Construcţia acestei şcoli a fost fininisată în luna septembrie 1910 şi a funcţionat până în anul 1948.În anul următor, la 17 octombrie 1911,şi-a deschis porţile o nouă şcoală dorohoiană- Şcoala profesională de fete “Domniţa Ileana” cu un număr de 60 eleve înscrise în anul I.Directoare a fost numită Octavia Popea. Tot în acest an semnalăm apariţia ziarului local “Vocea poporului”, iar la Comunitatea Israelită a fost ales un comitet format din H.Hachen-preşedinte şi Samson Bernştein şi N.Jager-vicepreşedinţi.

  Conform unei statistici pe anul 1912,întocmită de Ministerul Instrucţiunii Publice, numărul ştiutorilor de carte în Dorohoi a ajuns la 56% bărbaţi şi 16 % femei din totalul locuitorilor. A fost constituită filiala locală a Asociaţiei Învăţătorilor din România având ca preşedinte pe I.Ilasievici. A apărut ziarul „Poporul” sub direcţia căpitanului de la regimentul 29 infanterie –Spiridon Elefterescu-Urzică. La 17 decembrie a încetat din viaţă Spiru Haret,care a urmat o parte din cursul prima la Dorohoi, – singurul român al cărui nume îl poartă un crater de pe suprafaţa invizibilă a lunii.

  În 1913 a fost pus pe soclu bustul lui Mihail Kogălniceanu- fost ministru şi parlamentar dorohoian. Prima locaţie a statuii a fost în faţa primăriei. Din acest an datează şi frumoasa casă a lui Gheorghe Tomaziu de pe strada Justiţiei,casă care din 1936 a devenit sediul Poştei locale. În anul următor este dezvelită o nouă statuie – bustul lui Valter Mărăcineanu. Opera a fost executată din bronz în manieră clasică de sculptorul Horia Miclescu şi amplasată în faţa regimentului 29 infanterie. Actualmente statuia se află în părculeţul din faţa Muzeului de Ştiinţele Naturale de pe str. Al.I.Cuza.

  Anul 1914 marchează un pas important în modernizarea Dorohoiului. Primar este avocatul Gheorghe Gh.Burghele. Au fost pietruite străzile Ştefan cel Mare,D.P.Moruzzi, Oborului, I.C.Brătianu, Dorobanţi, Carmen Sylva, Războieni, Vasile Lupu, Ciornei (actualmente str.Lt.Andrei), M.Kogălniceanu,Principele Carol (astăzi dispărută) str. Grigore Ghica ş.a.Unele au fost pavate şi amenajate cu trotuare.Ministrul Domeniilor, Al.Constantinescu,a pus la dispoziţia primăriei locale un mare număr de pomi fructiferi din pepiniera statului, iar Elena Docan-Dimachi (filantrop dorohoian)a pus la dospoziţia comunei puieţi de salcâm. La Palatul Prefecturii s-a aşezat basorelieful familiei regale,operă realizată de sculptorul bursier al Dorohoiului – Horia Miclescu. În piaţa centrală,unde existau deja 20 gherete pentru vânzarea cărnii,s-au mai construit 9 gherete pentru comerţul cu zarzavaturi. S-au instalat în Dorohoi 6 posturi telefonice. Pe străzile principale din oraş s-au plantat tei. Deputatul Gh.A.Văsescu a răscumpărat de la Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice terenul pe care este amplasata Bisericuţa de Lemn. Tot în acest an, primăria a organizat colonii şcolare trimiţând elevi de la şcolile primare,pe la diferite mănăstiri în scopul menţinerii sănătăţii acestora. Exista societatea “Ajutorul”,condusă de institutoarea Elena Marcu, al cărei scop era ajutorarea copiilor săraci. S-a dat în folosinţă noul cimitir evreiesc de pe str.Tăutu.

  În 1915, Consiliul comunal Dorohoi,condus de acelaşi Gh.Burghele, vizează alimentarea cu apă a oraşului,după planul arhitectului local – inginer Colleanu.

  Dorohoiul a avut onoarea de a fi vizitat de către Regina Maria în anul 1916. Dar, acest an este şi începutul unor pagini triste de istorie. Regimentul 29 infanterie din Dorohoi a plecat pe front… În anul următor, George Enescu a susţinut un concert la Dorohoi pentru obţinerea de fonduri în folosul ostaşilor răniţi în război. În luptele de la Oituz a căzut eroic,în fruntea ostaşilor pe care-I conducea, N.Ilasievici.

  Anii de război au dus la stagnarea eforturilor de emancipare a urbei noastre.În condiţiile create de starea de beligeranţă, în Dorohoi a fost mutată pentru un an Şcoala Militară de la Breaza. Aspectul oraşului lăsa mult de dorit.Oamenii erau preocupaţi de soarta războiului, aşteptau cu sufletul la gură veşti de la cei plecaţi pe front, se strângeau ajutoare pentru armată, se amenajau spitale pentru răniţi în sediile şcolilor.Toate activităţile umane erau perturbate,nemaivorbind de jalea după ostaşii căzuţi în luptele de pe front…

  prof. Dorina Mandachi