Partidul ADER are soluții pentru protejarea vietii oamenilor

Categories Politica, Stiri localePosted on

Partidul ADER a adresat doamnei Prim-Ministru Viorica Dăncilă o scrisoare prin care i-a prezentat situația dezastruoasă privind asigurarea sănătății românilor, mai ales a celor din zona rurală. Pentru ca demersul nostru să nu rămână doar în domeniul criticilor, am propus Doamnei Prim–Ministru un proiect care este ușor de implementat și care poate soluționa, cel puțin temporar, o mare problemă, aceea a asigurării unei asistențe medicale minimale pentru locuitorii din comunitățile sătești.

SITUATIA DE FAPT
În ultimii 30 de ani, drepturile la sănătate ale românilor s-au deteriorat foarte mult fiind încălcate în mod sistematic.
Mai multe guverne succesive nu au ținut cont de prevederile constituționale conținute în art. 34 din Constituția României, denumit „Dreptul la ocrotirea sănătății” și au desființat mii de dispensare și policlinici. Drept efect, serviciile de sănătate și prevenție aproape că au dispărut în localitățile mici și îndeosebi în mediul rural.
Curtea Europeană de la Strasbourg a statuat, prin decizia din 10 aprilie 2012, în cazul „Panaitescu versus România”, că statele au obligaţia să se abţină de la a provoca moartea unei persoane prin măsuri iregulare și să ia măsuri pentru a proteja vieţile celor aflați sub jurisdicţia lor.
Deși România a fost sancționata de CEDO înca din 10 aprilie 2012 în Cauza Panaitescu versus Romania și s-a statuat astfel prin Decizie că ,,lipsa asistenței medicale încalcă dreptul la viață întrucât statele care au ratificat Convenția Europeană sunt obligate să ia toate măsurile pentru protejarea drepturilor cetățenilor‘’ totuși Statul Român continuă să acționeze în defavoarea cetățenilor săi punând în fiecare moment în pericol sănătatea și viața acestora.
Guvernele României procedează la discriminarea continuă în ceea ce privește calitatea prestațiilor în domeniul serviciilor medicale. Aceasta discriminare constă în primul rând în faptul că pacienților cu posibilități materiale reduse și care nu au unități medicale în comunitatea în care locuiesc sau în apropierea acesteia li se obstrucționeaza accesul la serviciile medicale. Mulți dintre aceștia nu-și permit nici măcar contravaloarea transportului până la primul dispensar. Mai mult decât atât, oamenii din comunitățile sărace nu au acces la o persoană instruită care să le prezinte drepturile pe care le au în domeniul sănătății.
Exemple sunt nenumărate. Există situații în care, minore sau femei care trăiesc în aceste comunități unde nu este asigurată asistența medicală minimală, nu-și permit să ajungă niciodată la medic pe timpul unei sarcini și această situație duce la adevărate drame: ele nasc copii cu malformații sau chiar decedați, sau viața lor este pusă în pericol pe toată perioada sarcinii sau la naștere.
Situație la fel de gravă este și pentru șomerii și pensionarii care locuiesc în aceste comunități lipsite de serviciile medicale și care, din lipsa veniturilor nu au acces la serviciile medicale tot pe fondul imposibilității de deplasare la cele mai apropiate unități medicale.
Un efect evident al dereglării și deteriorării sistemului de sănătate din România este, în primul rând, creșterea costurilor pentru tratarea bolilor care de cele mai multe ori depășesc costurile prevenției. Neindentificarea la timp a unei boli face ca efectul tratării să fie mult amplificat, atât pentru pacient cât și pentru sistemul de sănătate.
DREPTUL LA VIAȚĂ ESTE REGLEMENTAT PRIN LEGE.
Acest drept fundamental este reglementat în primul rând prin art. 22 al. 1 din Constituția României care menționează că ,,dreptul la viață precum și dreptul la integritate fizică și psihică ale persoanei sunt garantate” în art. 34 din Constituție :
Dreptul la ocrotirea sănătăţii
(1) Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat.
(2) Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei şi a sănătăţii publice.
(3) Organizarea asistenţei medicale şi a sistemului de asigurări sociale pentru boală, accidente, maternitate şi recuperare, controlul exercitării profesiilor medicale şi a activităţilor paramedicale, precum şi alte măsuri de protecţie a sănătăţii fizice şi mentale a persoanei se stabilesc potrivit legii.
Noul Cod Civil (art 61-69) reglementează ,,Drepturile la viață, la sănătate și la integritate ale persoanei fizice”
Convenția Europeană a Drepturilor Omului în art. 2 reglementează dreptul la viață.
CE PROPUNE PARTIDUL ADER
Pentru a remedia această încălcare flagrantă a dreptului românilor la serviciile de sănătate se impune asigurarea unui pachet minim de servicii sanitare care se pot realiza prin 2 componenete :
1 Reînființarea unităților medicale desființate sau intrate în conservare în perioada de criză, evident cu organizarea și dotarea corespunzătoare, eventual prin programe europene bine structurate;
2. La nivelul fiecărui județ să existe uniăți medicale mobile care să asigure anumite servicii de asistență medicală minimală și care să parcurgă satele, comunele, localitățile rurale, pe rând, în mod organizat și anunțat prin intermediul primăriilor respectivelor localități .

Pentru respectarea drepturilor constituționale și legale ale locuitorilor Romțniei, până la reînființarea dispensarelor Partidul ADER cere imperativ Guvernului României realizarea unui serviciu numit AMBULANȚA – UNITATE SANITARĂ MOBILĂ care să ofere serviciile de sănătate și prevenție care aproape că au dispărut în localitățile mici și îndeosebi în mediul rural.

DE CE ESTE NECESARĂ AMBULANȚA „ADER LA SĂNĂTATE” – UNITATE SANITARĂ MOBILĂ
STATUL prin acțiunile sale continue a condus la:
desfințarea unui număr forte mare de unități sanitare ;
restructurarea masivă a posturilor din domeniul sănătății ;
încurajarea mafiei din industria farmaceutică;
încurajarea nelegalităților din activitatea Casei Asigurări de Sănătate;
micșorarea pe zi ce trece a numărului medicamentelor cu titlu gratuit și compensate precum și a numărului bolilor pentru care se acordă aceste facilități.

Detaliile acestei propuneri se pot consulta pe site-ul Partidului ADER la adresa www.partidader.ro. secțiunea comunicate de presă.

Către: PRIMUL MINISTRU
În atenția: Doamnei Prim Ministru VASILICA VIORICA DĂNCILĂ

Doamna Prim Ministru,

Ne face o deosebită plăcere să vă adresăm salutul cordial al Partidului ADER – Ader la Democrație, Educație și Reconstrucție şi să vă transmitem pe această cale aprecierea deosebită pe care o purtăm pentru importanta funcție pe care o dețineți în fruntea Guvernul României.
Suntem încântați să folosim acest prilej pentru a vă face cunoscută preocuparea Partidului ADER pentru promovarea proiectelor care să aducă îmbunătățiri în viaţa comunităţilor din România la nivel naţional şi local.
În acest scop, vă transmitem atașat Proiectul „ADER LA SĂNĂTATE” – UNITATE SANITARĂ MOBILĂ cu rugămintea de a avea amabilitatea și a-l transmite spre studiu și analiză specialiștilor din Guvernul României.
Vă rog să primiți, Doamna Prim Ministru, asigurarea înaltei mele considerații.

Cu deosebit respect,
Președinte,
Neculai Onțanu