Primaria Botosani scoate din nou la licitatie doua pasuni

Categories Stiri localePosted on

U.A.T. Botosani, cu sediul in Piata Revolutiei nr.1, anunta reorganizarea licitatiei publice cu oferta in plic inchis pentru inchirierea unor pasuni proprietatea privata a municipiului Botosani, dupa cum urmeaza

 – Pasunea Puskin, avand o suprafata de 15,65 ha, inscrisa in CF 59053 a municipiului, pret de pornire la licitatie 306 lei/ha/an, la nivelul anului 2021, pretul adjudecat va fi indexat anual cu indicele de inflatie inregistrat pe anul precedent.

– Pasunea Groapa Popii, avand o suprafata de 27,95 ha, inscrisa in CF 55432 si CF 55431 a municipiului, pret de pornire la licitatie 252 lei/ha /an, la nivelul anului 2021, pretul adjudecat va fi indexat anual cu indicele de inflatie inregistrat pe anul precedent.

Licitatia va avea loc in sala de sedinte din sediul Primariei municipiului Botosani, din Calea Nationala nr 101  ( Starea Civila ), in data de 02.06.2021, ora 9:00.

Taxa de inscriere la licitatie este de 100 lei, iar garantia de participare la licitatie este de 1500,00 lei, reprezentand o cota parte din chiria datorata pe un an.

La licitatie pot participa numai reprezentantii legali ai persoanelor juridice sau persoanele fizice care au depus ofertele. Nu pot participa la licitatie persoanele juridice aflate in faliment, lichidare, insolventa, care au datorii la bugetul local, crescatori de animale, care  au animale inscrise in registrul national al exploatatiilor, membri ai colectivitatii locale sau care au sediul pe teritoriul municipiului Botosani si care asigura o incarcatura optima la hectar, dar nu mai mica de 0,3 UVM/ha- ovine si caprine, conform reglementarilor generale si celor locale in materie.

Documentatia de atribuire poate fi consultata si achizitionata de la Primaria Municipiului Botosani, Serviciul Patrimoniu (sediu Casa Cartii), Calea Nationala nr. 101, incepand cu data publicarii anuntului, intre orele 8-10 si 14-16.

Daca la sedinta din data de 02.06.2021, nu exista minim 2 oferte, indiferent de numarul ofertelor, va fi declarata adjudecatara oferta conforma si cea mai mare.   

Ofertantii  vor depune un plic exterior pe care se va mentiona data licitatiei si obiectul pentru care este depusa oferta si care va contine urmatoarele documente:                              

 – fisa de inscriere la licitatie si o declaratie de participare, semnata de ofertant, fara stersaturi sau modificari;   

– plic interior, care contine oferta propriu-zisa, pe care se inscriu numele sau denumirea ofertantului;

– chitanta care dovedeste achitarea taxei de participare la licitatie;                

– chitanta care dovedeste achitarea garantiei de participare;                       

 – Certificat de atestare fiscala, privind plata obligatiilor catre bugetul de stat, bugetul local;   

– pentru persoane juridice: Certificat constatator de la Registrul Comertului cu datele firmei si reprezentantii acesteia, din care sa rezulte ca firma este in functiune si nu se afla in procedura de insolventa; datele de identificare ale reprezentantului firmei care participa la licitatie (B.I/C.I in original si copie), precum si dovada ca au animalele inscrise in Rgistrul national al exploatatiilor, care asigura o incarcatura optima la hectar, dar nu mai mica de 0,3 UVM /ha , conform reglementarilor generale si celor locale in materie .

–  pentru persoane fizice: copie dupa actul de identitate .         

Documentatia pentru licitatie se depune la registratura Primariei Municipiului Botosani, pana la data de 27.05.2021, ora 12:00.   

Ofertele vor fi deschise in sedinta publica la data de 02.06.2021, ora 9:00 in sala de sedinte din sediul Primariei  Municipiului Botosani din Calea Nationala nr.101.(Starea Civila).

Contestatiile pot fi depuse de persoanele care s-au inscris la licitatie in termen de 48 ore de la sedinta de licitatie, la registratura Primariei Municipiului Botosani. Termenul de solutionare este de 2 zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *