INTERVIUL OPINIEI (III): „Românilor le este frică în continuare să spună adevărul!”

Categories home, InterviuPosted on

INTERVIU INCENDIAR ACORDAT ÎN EXCLUSIVITATE „OPINIEI MUNICIPIULUI DOROHOI” DE AUTORUL CĂRȚII ANULUI 2015 – DR. GHEORGHE BURLACU, LANSATĂ LA DOROHOI SÂMBĂTĂ 25 APRILIE.

Interviul va fi publicat în următoarele şase ediţii ale Opiniei, ediţia PRINT dar şi în varianta online pe opiniadedorohoi.ro

(Partea III)

M.P. Chiar dacă nu are un titlu atractiv, subtitlul despre Ministerul Finanțelor Publice este unul foarte dur. Nu vi se pare?

G.B. Nicicum. Acest minister a fost lăsat de izbeliște de orice guvernare. Aici există, după părerea mea, cea mai mare incompetență. De la data terminării cărții și până la apariția ei s-au perindat 3 miniștri. Este singurul minister în care activitatea ar trebui separată de politic. Aduceți-vă aminte de domnișoara ministru “Nu știu” în ipostaza de la Cotroceni. Jenant. Am spicuit noul Cod fiscal. Concluzia: nu pare întocmit de profesioniști. În continuare, nu cred că se dorește reducerea evaziunii. Mai important ar fi ca cei care-l aplică să-l citească și să-l înțeleagă, doar că, din proprie experiență, știu că nu se va întâmpla așa.

M.P. Dintr-un subcapitol: Justiţia la raport, în prezentarea de la lansare ați citit, foarte emoționat, un interviu al unui om simplu. Îl putem reproduce?

G.B. Este vorba de punctul: Există oare erori judiciare în România? Am spus că nu am de gând să comentez vreo hotărâre judecătorească. Și totuși …, ce ar fi să facem o paralelă între condamnările la pedepse minime, uneori cu suspendare, inclusiv pentru infracțiuni de corupție și o condamnare care a atras atenția în ultimii ani. Nu am să redau decât povestea Angelei Lican, graţiată la începutul acestei veri, din interviul său acordat ziarului Gândul în 6 iunie: „În 2009, prin mai, m-am dus la BIG-Berceni, cu nişte urzici. Până să le vând, au venit Poliţia Comunitară şi mi le-a luat. Nu mai aveam bani nici să mă-ntorc acasă. Forţată de situaţie, am furat florile alea. În mintea mea era să le vând. 25 de lalele. Măcar de maşină să am bani, şi de pâine. N-am făcut bine că le-am luat, da’ eram disperată. M-au găsit poliţiştii iar, m-au luat la secţie, au făcut proces verbal şi, pe urmă, dosar penal. Nu prea am dat importanţă, că nu-mi venea să cred. Şi anu’ trecut, pe 28 mai, Tribunalu’ a dat decizie definitivă: doi ani şi şase luni cu executare. M-au reţinut, pe 7 iulie, la Poliţia din Olteniţa, când m-am dus să-mi fac buletin. M-a chemat Bodârlău Valentin la el în birou şi de acolo m-au luat, m-au dus la doctor şi, pe urmă, la puşcărie. Stai, domnule, că am o fetiţă de cinci săptămâni, că alăptez, nimic! Pe urmă m-au dus la Târgşor. Am cerut o amânare, n-a interesat pe nimeni. După patru luni, copilu’ mi-a murit. Am cerut învoire, să vin la-nmormântare; nu mi-au dat. Înţelegeţi?! Nici la înmormântarea copilului nu m-au învoit”. În loc de concluzii, aș încheia cu un citat din Spovedania, care i-a adus lui Tolstoi excomunicarea de către Sfânta Biserică Rusă: „Stratificarea socială este anestezicul ce face viabilă cruzimea în distanță și alienarea favorizate de către fracționarea comportamentelor. Ar fi existat, fără îndoială, mai puține condamnări la moarte dacă judecătorul ar fi cel care ar pune frânghia la gâtul condamnatului și mult mai puțini vegetarieni dacă am fi cu toții obligați să ucidem animalele pe care le mâncăm.”

M.P. Care este adevărul în falimentul Băncii Internaționale a Religiilor?

G.B. Ca multe alte bănci, B.I.R.-ul a fost falimentat de un grup de interese, care a jefuit bunurile acționarilor după bunul plac. Când din acest grup fac parte persoane din Ministerul Justiției, B.N.R. și acoperite de însuși procurorul șef al D.N.A. rezultatul nu putea fi altul. Povestea este lungă și terminată după cum se știe. Astfel, în luna aprilie 1998, la inițiativa responsabilului cu supravegherea din Banca Națională a României, am numit aici pe viceguvernatorul Mihai Bogza, a fost adoptată Legea nr. 83 privind procedura falimentului bancar. Se cunoaște că apoi, sub bagheta acestuia, au dispărut și ultimele bănci cu capital autohton. Prin prevederile legii amintite s-a dorit ca procedura falimentului băncilor să fie scoasă de sub incidența prevederilor Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului, care acorda oricărei societăți comerciale, atunci când se confrunta cu dificultăți, posibilitatea de a se redresa economic, prin reorganizare judiciară. Legea nr. 83/1998 a fost inițiată, așa cum s-a arătat, de către BNR și redactată cu concursul unor specialiști, mai precis a unei firme de lichidare ai căror patroni sunt nimeni alții decât avocații Zamfirescu Călin și Stănescu Arin, aceștia fiind și colaboratori apropiați și sfetnici ai unor persoane din conducerea BNR. De menționat că firma acestora și-a asigurat prin grija Băncii Naționale, lichidarea tuturor băncilor comerciale cu capital autohton pentru care aceasta a cerut falimentul. OuG nr. 186/1999 a fost emisă, semnată de primul ministru Radu Vasile și publicată în Monitorul Oficial al României în aceeași zi – 19 noiembrie 1999. Se cunoaște faptul că, de regulă, până se redactează, se avizează, se semnează, se emite și se publică în Monitorul Oficial, actele normative, fie legi sau ordonanțe, au de așteptat zile sau chiar săptămâni. Scopul real, dar nedeclarat al prevederilor acestei OuG, a fost acela de a da posibilitatea firmei de lichidare menționate ca într-un timp cât mai scurt, pe baza simplificării procedurii de faliment al băncilor comerciale românești – a se reține faptul că au fost falimentate numai bănci ce s-au implicat în sprijinirea economiei reale – să poată realiza profituri cât mai mari, prin încasarea comisionului de 8 – 10% din lichidarea activelor și creanțelor acestor bănci. Ordonanța de urgență în cauză modifică aproape în totalitate Legea nr. 83/1998 privind procedura falimentului bancar, încălcându-se cu bună știință cele mai elementare principii și reguli de drept, îngrădind practic posibilitatea unei apărări legale a intereselor patrimoniale ale creditorilor și acționarilor băncilor românești. Redactarea textului este nu numai lacunară dar, totodată, reflectă o confuzie inadmisibilă între insolvență și insolvabilitate. Ar trebui să se știe că, în primul rând, procedura falimentului nu poate fi declanșată pentru orice fel de datorii ale comerciantului. În al doilea rând, pentru a fi aplicabilă, procedura specială a falimentului, specifică doar băncilor, este necesară ca neonorarea integrală a obligațiilor să fie consecința incapacității de plată și nu a lipsei temporare de lichidități de fonduri bănești disponibile, ceea ce nu a fost cazul Bankcoop și nici a altor bănci pentru care BNR a solicitat declanșarea falimentului.

M:P: Dar cum s-a declanșat începutul sfârșitului băncii?

G.B: În 17 mai 1999, Ovidiu Grecea, şef al AVAB la vremea respectivă, într-o emisiune TV, făcând trimitere la preluarea de către acastă instituţie a unor creanţe de la Bancorex, Banca Agricolă etc. (atunci bănci cu capital de stat), s-a referit şi la faptul ca BIR, s-ar afla într-o „situaţie  de criză” fapt, de altfel, nereal. A doua zi, deponenţii  au început presiuni asupra ghişeelor băncii, solicitând  retrageri masive a depozitelor, înainte de termen. Pentru a face faţă acestor retrageri, în vederea asigurării lichidităţii necesare, BIR a fost nevoită să renunțe, tot înainte de termen, la plasamentele pe care le avea în titluri de stat și pe piaţa interbancară, pentru bancă, aceasta însemnând o pierdere de 108 miliarde lei. BNR, în loc să sprijine BIR, pentru a depăşi  situaţia creată, în 4 iulie 1999 sancţionează BIR,  limitându-i  operaţiunile  specific  bancare. În conformitate cu art. 107 din Constituţie şi art. 1 lit.S din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, Guvernul emite OuG nr. 79/1999 privind organizarea activităţii practicienilor în reorganizare şi lichidare, ordonanţă contrasemnată de Valeriu Stoica, ministru al justiţiei, autorii acesteia fiind avocaţii Arin Stănescu şi Călin Zamfirescu, întâmplător colegi de grupă de facultate şi prieteni ai lui Valeriu Stoica. Mai târziu, în aprilie 2000 Prim viceguvernatorului BNR, îndeamnă Patriarhia BOR să sfătuiască unităţile de cult şi pe deservenţii de cult – toţi  clienţi ai BIR,  să-şi  retragă  cât mai repede depozitele de  la bancă, deoarece „aceasta se află în criză”. Aceleaşi  îndemnuri, le face şi  viceguvernatorul  Mihai Bogza, care prin colegul său de partid, Sebastian Vlădescu, secretar de stat la Ministerul Finanţelor, îndeamnă societăţile cu capital de stat, regiile autonome etc., clienţi ai BIR, „să-şi  retragă conturile şi să părăsească imediat BIR”. Rezultatul este cunoscut: clienţii băncii îşi manifestă neîncrederea, încep să aibă rezerve faţă de bancă, reacţiond în consecinţă. Se face încă faţă solicitărilor, dar rezerva minimă începe să scadă. Aflându-se în această situaţie, la  28  aprilie  2000,  conducerea BIR,  solicită BNR, un  „credit-punte” de 300 miliarde lei. Dar BNR a refuzat acordarea creditului. Acordându-se creditul solicitat, nu s-ar mai fi putut declanşa procedura falimentului BIR şi, pe cale de consecinţă, s-ar fi pierdut afacerea de lichidare a băncii din care  firma  Reconversie şi valorificare active,  a celor doi  avocaţi – lichidatori, care încasa sub formă de salarii, bonusuri de performanţă, onorarii, comisioane etc., sute de miliarde de lei. Decretarea falimentului băncii a fost ilegală. La judecata din 10 iulie 2000, BIR contestă cererea BNR de declanşare a falimentului,  prezentând  indicatori  şi date din care rezulta cu claritate că nu sunt îndeplinite cerinţele legale  pentru  declanşarea  acestei  proceduri. Judecătoarea nu a admis solicitările BIR, consemnând în hotărâre că “BNR este creditoarea BIR”, declanşându-se  procedura de faliment. De subliniat că BNR nu a împrumutat BIR niciodată în timpul activităţii sale. Printr-o scrisoare BNR adresată ca răspuns unui fost acționar al BIR, se face următoarea precizare: “Banca Națională a României nu a avut calitatea de creditor al Băncii Internaționale a Religiilor, astfel cum rezultă din încheierea dată în camera de consiliu în data de 25.09.2009, de către Tribunalul București…

INTERVIU REALIZAT DE MARIUS PRELIPCEANU

– VA URMA –