ANUNT  CONCURS Primăria Ibănești

Categories ANUNTURI PUBLICE, Stiri localePosted on

În conformitate cu prevederile art. 56 lit. d şi art . 58 alin. (2) , lit. b din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2) coroborate cu dispoziţiile art. 22 din H.G. nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici şi art. 4 alin.1 din H.G. nr.1000/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,  Primaria  comunei  Ibanesti  organizeaza  concurs  pentru  ocuparea  functiilor publice de executie de  INSPECTOR, clasa  Igrad profesional asistent  – birou cadastru   si  INSPECTOR,  clasa  I,  grad  profesional  debutant-birou camera  agricola.

Concursurile vor avea loc la sediul Primariei Comunei  Ibanesti, judetul Botosani,  în data de              31  mai  2017, ora 10,00 – proba scrisă şi în data 05  iunie 2017, ora 10,00 – interviul.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din H.G.nr. 611/2008  modificată şi completată.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primariei comunei Ibanesti, judeţul Botoşani, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului  in  Monitorul Oficial privind organizarea concursului.

Selecţia de dosare se va face în termen de  maxim 5 zile lucratoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită, se afişeaza la sediul Primariei comunei Ibanesti , judetul Botoşani.

Condiţii generale:candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici cu completarile si modificarile ulterioare.

Condiţii specifice:

         Pentru funcţia de   INSPECTOR,  clasa  I,  grad  profesional  debutant-birou camera  agricola:

  • Studii superioare, finalizate cu diploma de licenta.

   Pentru funcţia de   INSPECTOR, clasa  Igrad profesional asistent  – birou cadastru:

  • Studii superioare, finalizate cu diploma de licenta.
  • 1 an vechime in  specialitatea studiilor pentru care se organizeaza concursul.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei comunei Ibanesti, judeţul Botoşani şi la nr. de

tel/fax: 0231/619755, 0231619759, persoana de contact  PRIMAR –  ing.  ROMICA  MAGOPET