DAS Dorohoi angajează consilier achiziții publice

Categories ANUNTURI PUBLICE, Stiri localePosted on

Directia de Asistență Socială Dorohoi  organizeaza  concurs in data de 28.11.2016, pentru ocuparea  functiei contractuale de executie  de consilier in cadrul compartimentului financiar contabil, achizitii publice si integrare europeana  pe perioada nedeterminata.

 Condiţii pentru postul de consilier:

Studii superioare absolvite cu diploma de licenta in domeniul stiintelor economice;

Curs de specializare expert achizitii publice, autorizat ANC;

Abilități de comunicare;

Cunoştinţe operare PC.

Dosarele de înscriere vor cuprinde :

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
 2. copia actului de identitate, copia certificatului de nastere si copia certificatului de casatorie (unde este cazul);
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-1 facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  1. curriculum vitae;
  2. recomandare de la ultimul loc de munca.

Termen pentru depunerea dosarelor, la sediul D.A.S. Dorohoi,  Biroul de resurse umane și servicii sociale furnizate prin asistenții personali: 18.11.2016, ora 14,00.

Concursul se organizează, la sediul Direcției de Asistență Socială Dorohoi, str. Ștefan cel Mare, nr.43, Dorohoi, după cum urmează:

 • selectia dosarelor 23.11.2016.
 • proba scrisa 11.2016, ora 10,00.
 • proba practică si interviul – în data de 12.2016.

Informaţii pot fi obţinute la sediul Directiei de Asistenta Sociala Dorohoi din str. Stefan cel Mare nr. 43,  camera 103 sau la telefon -nr. 0231/617813, interior 15.

Strigăt de ajutor: Deea, copila de 16 ani din Dorohoi, vrea să trăiască!

Categories ANUNTURI PUBLICE, home, Stiri localePosted on

Andreea Rotărescu. Deea. O copilă pentru care emoţiile curate ale celor mai frumoşi ani s-au amestecat cu nisipul orbitor al suferinţei. O adolescentă pentru care viaţa prea devreme s-a înăsprit, punându-i pe umeri poveri pe care noi, adulţii, cu greu şi cu multă lacrimă le-am duce. Are 16 ani şi a aflat că suferă de leucemie limfoblastică acută. Cuvinte pe care copila de 16 ani nici măcar nu avea cum să le priceapă îi schimbă definitiv destinul. Copila din Dorohoi care se bucura de viaţă, de prieteni, de toate ale vieţii, ne priveşte astăzi dintr-un pat de spital. În jurul ei se vorbeşte despre perfuzii, biopsii, chimioterapie, vieţuire, supravieţuire. Rugăciune, spaimă, speranţă, tratamente, eşecuri, mici victorii, braţe întinse. Deea are nevoie de tratament la o clinică din Italia. Familia crunt lovită este depăşită de situaţia în care se află şi cere ajutorul oamenilor de bine. Suntem săraci, nu insensibili. Suntem ocupaţi, dar nu indiferenţi. Suntem părinţi, bunici, copii, nepoţi şi înţelegem că boala nu are răbdare, nu amăgeşte, nu dă ocol. Boala ne încearca şi pe noi, cei care în fiecare zi, pe reţelele de socializare, aducem elogii binelui şi facem colecţie de citate superlative. Deea este mâna pe care Dumnezeu ne-o întinde nouă! Este timpul lui ACUM. 10-50 de lei într-un cont pare puţin într-o luptă aşa de mare. Dar dacă se repetă de 100, de 1000 de ori lumea se poate schimba: asta înseamnă să luptăm pentru VIAŢĂ!   Cont Lei RO05BTRLRONCRT0356884101 Cont Euro RO52BTRLEURCRT0356884101 Banca Transilvania Titular cont ROTĂRESCU VALERICĂ – tatăl Deei (Andreei) Detalii despre Deea – 0744/608382 – Asociația Sarepta Dorohoi

Urmăreşte şi pagina de Facebook Împreună pentru Deea! 

Incoming search terms:

 • deea rotarescu

Anunț DAS Dorohoi

Categories ANUNTURI PUBLICE, Stiri localePosted on

       În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 75/2015, DAS Dorohoi vă informează că, în vederea protejării interesului superior al copilului, prestarea de către copii a activităţilor remunerate în domeniul cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling, este condiţionată de informarea prealabilă a serviciului public de asistenţă socială de la domiciliul copilului, prin depunerea unei note de informare înainte de începerea efectivă a activităţii. (conform anexei nr.1 la H.G. 75/2015).

     Nota de informare  se depune de către părinţi/reprezentantul legal al copilului la serviciul public de asistenţă socială de la domiciliul copilului şi este însoţită de următoarele documente:

 1. a) copia certificatului de naştere al copilului sau, după caz, copia actului de identitate;
 2. b) copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentantului legal;
 3. c) copia actului de identitate al însoţitorului, după caz;
 4. d) certificat medical eliberat de un medic de specialitate pediatrie, care să ateste dacă copilul este apt pentru a desfăşura activitatea şi, dacă este cazul, să conţină recomandări speciale privind durata de desfăşurare a activităţii prestate;
 5. e) aviz psihologic eliberat de un psiholog cu drept de liberă practică, prin care să se precizeze dacă particularităţile psihice ale copilului îl recomandă pentru activitatea în cauză, dacă acesta a fost informat, în funcţie de vârstă şi gradul de înţelegere, şi este de acord cu participarea la activitate, precum şi recomandări speciale privind privind durata de desfăşurare a activităţii prestate;
 6. f) avizul medicului de specialitate medicină sportivă pentru copiii care participă la activităţi sportive de performanţă, inclusiv recomandări speciale privind durata de desfăşurare a activităţii prestate;
 7. g) adeverinţă din partea unităţii de învăţământ preuniversitar la care este înscris copilul, pentru copiii care frecventează o formă de învăţământ, (conform formularului prevăzut în anexa nr. 2 din H.G. nr. 75/2016), dacă activitatea este prestată în perioada programului şcolar.

        O copie certificată conform cu originalul a contractului încheiat între organizator şi părinte/reprezentant legal al minorului se transmite, în termen de 10 zile lucrătoare, serviciului public de asistenţă socială de către părinte/reprezentant legal.

        Nerespectarea cerinţelor legale, mai sus menţionate, de către părinte/reprezentant legal al copilului se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei.

ANUNȚ DAS Dorohoi – Acordarea tichetelor sociale

Categories ANUNTURI PUBLICE, Stiri localePosted on

Acordarea  tichetelor sociale pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

Începând cu data de 19.02.2016, la sediul Direcţiei de Asistenţă Socială Dorohoi din Str. Dumitru Furtuna nr.14,  se primesc cererile şi declaraţiile pe propria răspundere pentru acordarea tichetelor sociale, familiilor defavorizate  din Municipiul Dorohoi, care au copii cu varste între 3 si 6 ani, în baza Legii 248/20015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate.

Tichetul social în valoare de 50 lei, va fi acordat lunar, în perioada septembrie – iunie. Acordarea tichetelor va fi strict condiţionată de frecvenţa regulată a copiilor la grădiniţă

Tichetele sociale se acordă familiilor cu un venit net lunar pe  membru de familie de pana la 283 de lei, inclusiv şi vor putea fi utilizate numai pentru achiziționarea de produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte sau rechizite.

La depunere cererile vor fi însoţite de următoarele documente:

 • Copie acte doveditoare privind componenţa familiei BI/CI/CN(pentru toti membrii)
 • Copie după livretul de familie
 • Acte doveditoare privind înscrierea/frecventarea activităţilor organizate de grădiniţă
 • Adeverinţă de salariu cu venitul net, cupon de pensie pentru pensionari, cupon de alocatie, adeverinţă de la financiar pentru persoanele fizice autorizate, alte acte privind veniturile realizate aferente lunii anterioare depunerii cererii;
 • Certificat de atestare fiscala de la ANAF Dorohoi(pentru toti membrii majori);

Titularul tichetului social pentru grădiniţă are obligaţia să anunţe orice modificare în componenţa familiei sau în veniturile acesteia în termen de maximum 15 zile de la producerea acesteia.       

       Pentru relaţii suplimentare ne puteţi contacta la nr. de telefon 0231/617813, int 18, sau la sediul Direcţiei de Asistenta Sociala Dorohoi, str.Dumitru Furtuna nr. 14.

ANUNŢ DAS Dorohoi – locuințe sociale

Categories ANUNTURI PUBLICE, Stiri localePosted on

Având în vedere criteriile de evaluare, aprobate prin HCL nr.12/28.01.2016, comisia de analiză,evaluare şi întocmire a listelor de priorităţi pentru solicitările de locuinţe sociale, necesitate şi în regim de închiriere din fondul locativ al municipiului Dorohoi, numită prin HCL NR.152/2014, aduce la cunoştinţa cetăţenilor calendarul activităţii în vederea întocmirii listelor de priorităţi pentru anul 2016.

Luând în considerare condiţiile restrictive de admisibilitate şi evaluare, aprobate pentru cetăţenii solicitanţi de locuinţe sociale şi în regim de închiriere, care figurează cu restanţe/debite la creanţe bugetate(taxe şi impozite,amenzi) sau chirii şi pentru a da posibilitatea acestora de a –şi achita datoriile, comisia de evaluare a mărit perioada de depunere a dosarelor după cum urmează:

– 01.03.2016—29.04.2016     – depunerea dosarelor locative

– 03.05.2016–31.05.2016     – evaluarea dosarelor de către comisia numită

– 01.06.2016– 17.06.2016    – întocmirea listelor de priorităţi şi depunerea acestora în vederea aprobării de către Consiliul Local.

Menţionăm că activitatea acestei comisii nu are legătură cu cererile pentru locuinţe ANL.

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi la sediul nostru din str.Ştefan Cel Mare nr.43 tel 0231/617813 int.23 sau la compartimentul locativ imobiliar din cadrul Primăriei Dorohoi.

CRITERIILE AVUTE ÎN VEDERE PENTRU REPARTIŢIA

           LOCUINŢELOR DIN FONDUL LOCATIV APARŢINÂND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI DOROHOI, ÎN REGIM DE ÎNCHIRIERE

 

I.Criterii de acces la locuinţă:

        1.Titularul cererii de locuinţă sau soţul/soţia acestuia trebuie să-şi desfăşoare activitatea în municipiul Dorohoi.

Documente justificative:  – adeverinţa de salariat eliberată de angajator cu veniturile nete pe ultimele 12 luni.

 1. 2. Dacă titularul cererii, respectiv soţul/soţia acestuia, figurează cu restanţe/debite la creanţe bugetare ( taxe şi impozite, amenzi), la data depunerii dosarului, acesta nu va fi evaluat în vederea înscrierii pe lista de priorităţi, pentru locuinţa de stat în regim de închiriere.

Documente justificative:  – certificat fiscal eliberat de serviciul Taxe şi Impozite Locale pe numele titularului cererii cât şi al soţului/soţiei acestuia.

       II.Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj:      

 1. Situaţia locativă actuală :
 • tolerat în spaţiu şi nu a deţinut locuinţă proprietate –  10 puncte
 • chiriaş în spaţiu din fondul locativ privat –  7 puncte
 • chiriaş din  fondul  locativ de stat                             –   3 puncte

       1.2 Suprafaţa locuibilă deţinută( cu chirie,tolerat în spaţiu)- mp/ locatar sau membru al familiei solicitantului:

 1.     a) mai mare de 15 mp şi până la 18 mp inclusiv- 5 puncte
 2. b) mai mare de 12 mp şi până la 15 mp inclusiv- 7 puncte
 3. c) 8 mp si până la 12 mp inclusiv- 9 puncte
 4. d) mai mică de 8 mp-                                       10 puncte
 1. Starea civilă actuală :

             – căsătorit (căsătorită)                           –10 puncte

– necăsătorit cu copii în întreţinere       – 9 puncte

       – necăsătorit                                          – 8 puncte

 1. Starea de sănătate:
 • Boala cronică de care suferă solicitantul sau alt membru al familiei conform anexei II din O.U.G. nr.40/1999 cu modificările şi completările ulterioare privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţă – 2 puncte

4 .Vechimea cererii  solicitantului :

        – până la 1 an          –1 punct

–  între  1- 2 ani      – 2 puncte

–  între  2 –3 ani      – 3 puncte

– între  3 – 4 ani     – 4 puncte

–  peste  4 ani          – 5 puncte

 1. Numărul de copii aflaţi în întreţinere :

–  câte  1 punct pentru fiecare copil

6.Numărul de persoane aflate în întreţinere, altele decât copiii (părinţi, soţul/soţia)

– câte 1 punct  pentru fiecare persoană

 1. Venitul net lunar pe fiecare membru de familie pe ultimele 12 luni să fie până la 150 lei inclusiv : 1 punct

–  151-250 lei/ lună– 2 puncte

         –  251-350 lei/ lună– 5 puncte

         –  351-500 lei/ lună– 7 puncte

         –  501-1000 lei/ lună– 8 puncte

         –  1001-2948 lei/ lună– 10 puncte

 1. Situaţii locative deosebite:

         – veteranii şi văduvele de război, beneficiarii prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, nr.341/2004, cu modificările şi completările ulterioare( urmaşii eroilor martiri, răniţii şi luptătorii în Revoluţia din decembrie 1989), şi ai prevederilor Decretului-lege nr.118/ 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare – 2 puncte

 1. 9. Dacă titularul cererii locuieşte cu familia lărgită în locuinţă proprietate de stat din fondul locativ (fiind înscris în contractul de închiriere) care se înregistrează cu debit la plata chiriei la data evaluării, persoana sau familia solicitantă va fi depunctată cu 2 puncte.

     10.Având în vedere Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 art. 16(1), care prevede obligativitatea învăţământului general de 10 clase, în cazul în care persoana sau familia care solicită locuinţă, are copii care nu frecventează învâţământul obligatoriu, va fi depunctată cu 2 puncte/copil .

 III.Alte prevederi :

 1. Repartizarea locuinţelor din fondul locativ de stat, în regim de închiriere se va face de către Consiliul Local Dorohoi, pe baza criteriilor stabilite anual, având în vedere lista de priorităţi, în conformitate cu prevederile legale.
 2. Chiriaşii care au fost evacuaţi din locuinţa din propria culpă, nu vor beneficia de prevederile prezentei hotărâri.
 3. In cazul în care mai multe persoane/ familii au acelaşi punctaj, ordinea pe lista de priorităţi va fi stabilită după vechimea cererii.
 4. Repartizarea unei locuinţe din fondul locativ de stat, în regim de închiriere, se va face numai persoanelor care au domiciliul pe raza municipiului Dorohoi.

IV.Situaţii deosebite:

 1. În cazul apariţiei unor cazuri deosebite determinate de boli incurabile ce necesită însoţitori,cazuri de forţă majoră, situaţii neprevăzute sau de excelenţă etc. acestea vor avea prioritate în repartizarea locuinţelor la norma locativă, făcând obiectul unor hotărâri de consiliu local.      

                                                                                 

CRITERIILE AVUTE IN VEDERE PENTRU REPARTITIA

LOCUINTELOR   SOCIALE,    DIN    FONDUL   LOCATIV  AL DOMENIULUI PUBLIC AL MUNICIPIULUI DOROHOI

                         I.Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj :                                 

 1. Situaţia locativă actuală :                                                                          
  • chiriaş în spaţiu din fondul locativ privat –  10 puncte
  • tolerat în spaţiu şi nu a deţinut locuinţă proprietate –  7 puncte
 2. Starea civilă actuală :

       – căsătorit (căsătorită)                           –10 puncte

– necăsătorit  cu copii în întreţinere      – 9 puncte

        – necăsătorit                                         – 7 puncte

 1. Starea de sănătate :
  • Boala cronică de care suferă solicitantul sau alt membru al familiei conform anexei II din O.U.G. nr.40/1999 cu modificările şi completările ulterioare privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţă – 2 puncte
 1. 4. Vechimea cererii solicitantului :

    – până la 1 an           – 1 punct

–  între  1- 2 ani       – 2 puncte

–  între  2 –3 ani      – 3 puncte

– între  3 – 4 ani      – 4 puncte

–  peste  4 ani          – 5 puncte

 1. Numărul de copii aflaţi în întreţinere :

–  câte  1 punct pentru fiecare copil

6.Numărul de persoane aflate în întreţinere, altele decât copiii (părinţi, soţul/soţia)

– câte 1 punct  pentru fiecare persoană

 1. Venitul net lunar pe fiecare membru de familie pe ultimele 12 luni să fie până la 150 lei inclusiv : 1 punct

–  151-250 lei/ lună– 2 puncte

         –  251-350 lei/ lună– 5 puncte

         –  351-500 lei/ lună– 7 puncte

         –  501-600 lei/ lună– 9 puncte

         –  601-2948 lei/ lună– 10 puncte

 1. Situaţii locative deosebite :

– tineri proveniţi din centre de ocrotire socială şi care au împlinit vârsta de 18 ani, care sunt născuţi în Municipiul Dorohoi   2 puncte

 

          – veteranii şi văduvele de război, beneficiarii prevederilor Legii recunoştinţei faţă de eroii martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, nr.341/2004, cu modificările şi completările ulterioare( urmaşii eroilor martiri, răniţii şi luptătorii în Revoluţia din decembrie 1989), şi ai prevederilor Decretului-lege nr.118/ 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare –2 puncte

 1. 9. Dacă titularul cererii locuieşte cu familia lărgită în locuinţă proprietate de stat din fondul locativ (fiind înscris în contractul de închiriere) care se înregistrează cu debit la plata chiriei la data evaluării, persoana sau familia solicitantă va fi depunctată cu 5 puncte
 2. Dacă titularul cererii, respectiv soţul/soţia acestuia figurează cu restanţe/debite la creanţe bugetare ( taxe şi impozite, amenzi), la data evaluării dosarului, persoana sau familia solicitantă va fi depunctată cu 5 puncte.

            11.Având în vedere Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011 art. 16(1), care prevede obligativitatea învăţământului general de 10 clase, în cazul în care persoana sau familia care solicită locuinţă, are copii care nu frecventează învâţământul obligatoriu, va fi depunctată cu 2 puncte/copil .

II.Alte prevederi :

 1. Repartizarea locuinţelor sociale din fondul locativ de stat, se va face de către Consiliul Local Dorohoi, pe baza criteriilor stabilite anual, având în vedere lista de priorităţi,în funcţie de suprafaţă şi numărul de persoane, în conformitate cu prevederile legale.
 2. Chiriaşii care au fost evacuaţi din locuinţa din propria culpă, nu vor beneficia de prevederile prezentei hotărâri.
 3. In cazul în care mai multe persoane/ familii au acelaşi punctaj, ordinea pe lista de priorităţi va fi stabilită după vechimea cererii.

4.Repartizarea unei locuinţe sociale din fondul locativ de stat, se va face numai persoanelor care au domiciliul pe raza municipiului Dorohoi.

III.Situaţii deosebite:

 1. În cazul apariţiei unor cazuri deosebite determinate de boli incurabile ce necesită însoţitori,cazuri de forţă majoră, situaţii neprevăzute sau de excelenţă etc. acestea vor avea prioritate în repartizarea locuinţelor la norma locativă, făcând obiectul unor hotărâri de consiliu local.

Incoming search terms:

 • 1 07 2016 chirie dorohoi

Anunţ licitaţie publică – Primăria Dorohoi

Categories ANUNTURI PUBLICE, Stiri localePosted on

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DOROHOI concesionează prin licitaţie publică deschisă teren în suprafaţă de 3 ha în continuarea iazului Lădăriţa, situat între digul de acumulare a iazului şi zona de protecţie a DN 29 B, în vederea amenajării descărcătorului de ape din iaz şi direcţionarea lor spre podul DN 29 B. Şedinţa de licitaţie va avea loc în data de 02.02.2016, orele 11.00 la sediul Primăriei Municipiului Dorohoi. Documentele licitaţiei se pun la dispoziţie la sediul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI DOROHOI compartimentul cadastru, începând cu data de 20.01.2016. Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0231.610.133 (interior 112), www.primariadorohoi.ro.