Dorohoiul rămâne fără apă astăzi din cauza unei avarii

Categories ANUNTURI PUBLICE, Stiri localePosted on

S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani anunță întreruperea alimentării cu apă astăzi,05.04.2017, începând cu ora 10.00 în localitățile de pe traseul conductei Bucecea-Dorohoi, din cauza unei avarii apărută la conducta de distrubuţie apă tratată de diametru Ø 1000 mm, în zona Cervicești. Timpul estimat de rezolvarea acestei avarii, cu tot cu repunerea sistemului în funcțiune,este de maximum 16 ore. Afectați de oprirea apei sunt utilizatorii municipiul Dorohoi, Leorda, Brăești, Văculești Dealu Mare, Cristești, Bălușeni, Copălău, Draxini și zona Lebăda. În municipiul Botoșani vor apărea doar scăderi de presiune a apei la etajele superiore.  S.C. Nova Apaserv S.A. își cere scuze pentru disconfortul creat și asigură abonații afectaţi că se va interveni cu operativitate, pentru finalizarea lucrărilor.

ANUNŢ privind acordarea  tichetelor sociale

Categories ANUNTURI PUBLICE, Stiri localePosted on

Direcţia de Asistenta Sociala  acordă  în perioada 31 martie 2017 – 30 mai 2017 tichete  sociale  din bugetul local, pentru achizitionarea de bunuri și servicii, pentru următoarele categorii de beneficiari din Municipiul Dorohoi:

 • pensionarii sistemului public de pensii cu domiciliul în municipiului Dorohoi, ale căror drepturi obținute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, sunt de până la 520 lei/lună, inclusiv;
 • pensionarii sistemului public de pensii, beneficiari de indemnizatie socială pentru pensionari, acordată potrivit OUG nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, al căror pensie este de până la 520 lei/lună inclusiv;
 • persoanele cu handicap gradul accentuat si grav, adulți si copii, care nu beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidential, publice sau private;
 • familiile si persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispozitia scrisă a Primarului Municipiului Dorohoi, dreptul la un venit minim garantat acordat in baza Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare,

Pensionarii si persoanelor cu handicap eligibile vor primi cate 1 carnet, cuprinzand 5 tichete sociale/persoana (valoare totala 50 lei), iar familiile si persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispozitia scrisă a Primarului Municipiului Dorohoi, dreptul la un venit minim garantat acordat in baza Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare, vor primi 1 carnet cuprinzand 5 tichete sociale/ familie – familiile cu până la 4 membri inclusiv  si 2 carnete, cuprinzand cate 5 tichete sociale/carnet, familiile cu peste 5 persoane/familie.

Bunuri/servicii ce pot fi achiziționate în baza tichetelor – produse alimentare, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, produse de igienă personală, servicii medicale (inclusiv medicamente și intervenții medicale de mică amploare – proteze, ochelari, mici operații), servicii de curățenie, precum și unele bunuri de larg consum.

Actele necesare pe care beneficiarii trebuie să le prezinte la ridicarea tichetelor sociale sunt:

 • cerere tip
 • act de identitate beneficiar/reprezentant legal/ persoană legal împuternicită original si copie
 • si după caz:

-cupon de pensie din luna anterioară depunerii cererii – pentru pensionari

-certificat de incadrare in grad de handicap – pentru persoanele cu handicap accentuat sau grav

-dispozitia de acordare a ajutorului social conform Legii 416/2001- pentru beneficiarii VMG                 Pentru relaţii suplimentare şi eventuale nelămuriri privind calitatea de beneficiar ne puteţi contacta la nr. de telefon 0231/617813,interior 18, sau la sediul Direcţiei de Asistenta Sociala Dorohoi, str.Dumitru Furtuna nr. 14.

 

 

ANUNT- Angajare DAS Dorohoi

Categories ANUNTURI PUBLICE, Stiri localePosted on

Directia de Asistență Socială Dorohoi organizeaza concurs in data de 31.03.2017, pentru ocuparea functiei contractuale de executie de muncitor calificat (bucatar) pe perioada nedeterminata si ocuparea functiei contractuale de executie de psihopedagog special pe perioada determinata, pe perioada suspendarii contractului de munca al titularului de post.

Condiţii :

 1. Pentru postul de muncitor calificat (bucatar):

 • Studii medii;

 • Calificare bucatar.

 1. Pentru postul de consilier/psihopedagog special:

Studii superioare – specialitatea psihologie;

Abilități de comunicare;

Experiență în lucrul cu copiii/ persoane cu dizabilități constituie avantaj;.

Cunoştinţe operare PC – nivel mediu.

Dosarele de înscriere vor cuprinde :

  1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;

  2. copia actului de identitate, copia certificatului de nastere si copia certificatului de casatorie (unde este cazul);

  3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

  4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;

  5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-1 facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

   1. curriculum vitae;

   2. recomandare de la ultimul loc de munca.

Termen pentru depunerea dosarelor, la sediul D.A.S. Dorohoi, Biroul de resurse umane și servicii sociale furnizate prin asistenții personali: 24.03.2017, ora 14.00.

Concursul se organizează, la sediul Direcției de Asistență Socială Dorohoi, str. Ștefan cel Mare, nr.43, Dorohoi, după cum urmează:

 • selectia dosarelor 27.03.2017.

 • proba scrisa 31.03.2017, ora 10,00.

 • proba practică si interviul – în data de 04.04.2017.

Informaţii pot fi obţinute la sediul Directiei de Asistenta Sociala Dorohoi din str. Stefan cel Mare nr. 43, camera 103 sau la telefon -nr. 0231/617813, interior 15.

BIBLIOGRAFIA

pentru examinarea candidatilor la concursul organizat in data de 31.03.2017

pentru ocuparea postului de psihopedagog special

 1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare – capitolul Primar.

 2. Legea nr. 292/2011 privind sistemul naţional de asistenta sociala, cu modificările şi completările ulterioare.

 3. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

 4. Ordinul nr. 288 din 06 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului.

 5. Ordin nr. 67/21.01.2015 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati.

 6. Ordinul nr. 24 din 4 martie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi.

 7. Hotărârea Guvernului nr.118/2014 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.

 8. H.C.L. nr. 13/2017 cu privire la aprobarea incepand cu data de 01.01.2017 a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Asistenţă Socială , a organigramei si statului de functii ale Direcţiei de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi,

BIBLIOGRAFIA

pentru examinarea candidaţilor la concursul organizat în data de 31.03.2017,

pentru ocuparea postului de muncitor calificat ( bucătar)

 1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare – capitolul Primar.

 2. H.C.L. nr. 13/2017 cu privire la aprobarea incepand cu data de 01.01.2017 a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Asistenţă Socială , a organigramei si statului de functii ale Direcţiei de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi,

 3. Legea 208/1997 privind Cantinele de ajutor Social.

 4. Ordinul 1563/2008 pentru aprobarea listei de alimente nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi.

 5. Ordinul nr. 55/1997 al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.

Distribuirea tichetelor sociale pentru gradiniţă pentru lunile Ianuarie şi Februarie 2017

Categories ANUNTURI PUBLICE, Stiri localePosted on

 

 Direcţia de Asistenţă Socială începe  acordarea stimulentului educaţional sub forma tichetelor sociale pentru gradiniţă, acordate în baza Legii 248/20015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate din municipiul Dorohoi.  Tichetele sociale pentru lunile Ianuarie şi Februarie 2017, vor fi distribuite la sediul Direcţiei de Asistenta Sociala Dorohoi, str.Dumitru Furtuna nr. 14,  titularului,  in baza cartii de identitate in original.   Pentru relaţii suplimentare şi eventuale nelămuriri ne puteţi contacta la nr. de telefon 0231/617813, int.18 sau la sediul Direcţiei de Asistenta Sociala Dorohoi, str.Dumitru Furtuna nr. 14.

 

ANUNȚ DAS Dorohoi

Categories ANUNTURI PUBLICE, Stiri localePosted on

Directia de Asistență Socială Dorohoi organizeaza concurs in data de 31.03.2017, pentru ocuparea  functiei contractuale de executie  de muncitor calificat (bucatar) pe perioada nedeterminata si ocuparea functiei contractuale de executie de  psihopedagog special  pe perioada determinata, pe perioada suspendarii contractului de munca al titularului de post.

Condiţii  :

 1. Pentru postul de muncitor calificat (bucatar):
 • Studii medii;
 • Calificare bucatar.

2. Pentru postul de consilier/psihopedagog special:

Studii superioare –  specialitatea psihologie;

Abilități de comunicare;

Experiență  în lucrul cu copiii/ persoane cu dizabilități constituie avantaj;.

Cunoştinţe operare PC – nivel mediu.

 Dosarele de înscriere vor cuprinde :

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
 2. copia actului de identitate, copia certificatului de nastere si copia certificatului de casatorie (unde este cazul);
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-1 facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  1. curriculum vitae;
  2. recomandare de la ultimul loc de munca.

 Termen pentru depunerea dosarelor, la sediul D.A.S. Dorohoi,  Biroul de resurse umane și servicii sociale furnizate prin asistenții personali: 24.03.2017, ora 14.00.

Concursul se organizează, la sediul Direcției de Asistență Socială Dorohoi, str. Ștefan cel Mare, nr.43, Dorohoi, după cum urmează:

 • selectia dosarelor 27.03.2017.
 • proba scrisa 31.03.2017, ora 10,00.
 • proba practică si interviul – în data de 04.04.2017.

Informaţii pot fi obţinute la sediul Directiei de Asistenta Sociala Dorohoi din str. Stefan cel Mare nr. 43,  camera 103 sau la telefon -nr. 0231/617813, interior 15.

BIBLIOGRAFIA pentru  examinarea candidatilor la concursul organizat in data de 31.03.2017

pentru ocuparea  postului de psihopedagog special

 1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare – capitolul Primar.
 2. Legea nr. 292/2011 privind sistemul naţional de asistenta sociala, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Legea 477/2004 privind  Codul de conduita a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.
 4. Ordinul nr. 288 din 06 iulie 2006 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei drepturilor copilului.
 5. Ordin nr. 67/21.01.2015 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitati.
 6. Ordinul 24 din 4 martie 2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi.
 7. Hotărârea Guvernului nr.118/2014 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.
 8. C.L. nr. 13/2017 cu privire la aprobarea incepand cu data de 01.01.2017 a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Asistenţă Socială , a organigramei si statului de functii ale Direcţiei de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi.

BIBLIOGRAFIA pentru examinarea candidaţilor la concursul organizat în data de 31.03.2017,

pentru ocuparea postului de muncitor calificat ( bucătar)

 1. Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare – capitolul Primar.
 2. C.L. nr. 13/2017 cu privire la aprobarea incepand cu data de 01.01.2017 a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei de Asistenţă Socială , a organigramei si statului de functii ale Direcţiei de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Municipiului Dorohoi,
 3. Legea 208/1997 privind Cantinele de ajutor Social.
 4. Ordinul 1563/2008 pentru aprobarea listei de alimente nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care stau la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi.
 5. Ordinul nr. 55/1997 al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.

Cum se calculează îndemnizația pentru creșterea copilului și cuantumul stimulentului de inserție

Categories ANUNTURI PUBLICE, Stiri localePosted on

Direcția de Asistență Socială Dorohoi aduce la cunoștință, persoanelor interesate, ultimele modificări ale legislatiei privind îndemnizația pentru creșterea copilului.

Începând cu 1 iulie 2016, se stabileşte un cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei naşterii copilului ( așa cum rezultă din calcul fără a mai exista plafon) şi nu poate fi mai mică de 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, respectiv 1233 lei, începând cu 1 februarie 2017.

Nivelul indemnizaţiei lunare, se majorează cu 85% din cuantumul salariului minim brut pe ţară garantat în plată pentru fiecare copil născut dintr-o sarcină gemelară, de tripleţi sau multipleţi, începând cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de naştere.

De asemenea se acordă:

– sprijin lunar pentru creșterea copilului, în cuantum de 45% din cuantumul minim al indemnizaţiei (555 lei), persoanei cu dizabilitate gravă sau accentuată care nu realizează alte venituri în afara beneficiilor de asistenţă socială destinate persoanelor cu dizabilităţi, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv de 35% din cuantumul minim al indemnizaţiei (431 lei), pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani;

– sprijin lunar în cuantum de 35% din cuantumul minim al indemnizaţiei, acordat persoanei care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului şi indemnizaţiei lunare aferente, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv de 15% din cuantumul minim al indemnizaţiei (185lei), pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 şi 7 ani.

– sprijin lunar în cuantum de 45% din cuantumul minim al indemnizaţiei, până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv de 15% din cuantumul minim al indemnizaţiei pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 2 şi 7 an, persoana cu dizabilitate gravă sau accentuată, care are în întreţinere un copil şi care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creşterea copilului şi indemnizaţiei lunare aferente.

Pentru persoanele care se află în concediu pentru creșterea copilului și își vor relua activitatea, cu cel puţin 60 de zile înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, acordarea stimulentului de inserţie se prelungeşte astfel:

 • până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani;
 • până la împlinirea de către copil a vârstei de 4 ani, în cazul copilului cu handicap.

În cazul persoanelor care beneficiază de indemnizaţia lunară şi solicită dreptul la stimulent de inserţie, plata acestei indemnizaţii se suspendă.

Persoanele care, în perioada în care sunt îndreptăţite să beneficieze de concediul pentru creşterea copilului, obţin venituri supuse impozitului, au dreptul la un stimulent de inserţie în cuantum lunar de 50% din cuantumul minim al indemnizaţiei, care până la 31 martie 2017 va fi de 616 lei.  Începând cu drepturile lunii aprilie 2017, cuantumul stimulentului de inserţie se stabileşte la 650 lei.

Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta la telefon  0231/ 617813/ int. 23.

Distribuirea tichetelor sociale pentru gradiniţă aferente lunii Noiembrie 2016

Categories ANUNTURI PUBLICE, Stiri localePosted on

Primaria Municipiului Dorohoi prin  Direcţia de Asistenta Sociala  incepe  acordarea stimulentului educational sub forma tichetelor sociale pentru gradiniţă,  în baza Legii 248/20015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate din municipiul Dorohoi.

Tichetele sociale pentru luna Octombrie 2016, vor fi distribuite la sediul Direcţiei de Asistenta Sociala Dorohoi, str.Dumitru Furtuna nr. 14,  titularului,  in baza cartii de identitate in original.

Pentru relaţii suplimentare şi eventuale nelămuriri ne puteţi contacta la nr. de telefon 0231/617813, int.18 sau la sediul Direcţiei de Asistenta Sociala Dorohoi, str.Dumitru Furtuna nr. 14.

Distribuirea tichetelor sociale pentru gradiniţă aferente lunii Octombrie 2016

Categories ANUNTURI PUBLICE, Stiri localePosted on

Primaria Municipiului Dorohoi prin Direcţia de Asistenta Sociala incepe  acordarea stimulentului educational sub forma tichetelor sociale pentru gradiniţă, în baza Legii 248/20015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate din municipiul Dorohoi.

Tichetele sociale pentru luna Octombrie 2016, vor fi distribuite la sediul Direcţiei de Asistenta Sociala Dorohoi, str.Dumitru Furtuna nr. 14, titularului, in baza cartii de identitate in original.

Pentru relaţii suplimentare şi eventuale nelămuriri ne puteţi contacta la nr. de telefon 0231/617813, int.18 sau la sediul Direcţiei de Asistenta Sociala Dorohoi, str.Dumitru Furtuna nr. 14.

Anunț de angajare Primăria Șendriceni

Categories ANUNTURI PUBLICE, Stiri localePosted on

I. Primăria Comunei Şendriceni, judeţul Botoşani organizează concurs în data de 05.12.2016, orele 11.00 pentru: – ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de CONSILIER JURIDIC, clasa I, grad profesional debutant. Condiţii studii: Facultate de Drept, absolvită cu diplomă de licenţă.

II. Primăria Comunei Şendriceni, judeţul Botoşani organizează concurs în data de 06.12.2016, orele 11.00 pentru: -ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de INSPECTOR, clasa I, gradul profesional asistent. Condiţii studii: Facultatea de Agronomie sau Facultatea de Geologie, absolvite cu diplomă de licenţă.

III. Primăria Comunei Şendriceni, judeţul Botoşani organizează concurs în data de 07.12.2016, orele 11.00 pentru: -ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de REFERENT, clasa III, grad profesional asistent. Condiţii studii: -studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul resurse umane din cadrul Primăriei Comunei Şendriceni, la telefon 0231.620.470 sau pe site-ul instituţiei http://www.primariasendriceni.ro. Tematica de concurs şi condiţiile de concurs sunt afişate la sediul instituţiei.