Vând Jeep Grand Cherokee

Categories ANUNTURI PUBLICEPosted on

Vând Jeep Grand Cherokee

An: 2004 — Motor 2.7 diesel 163 cp — Mile reale 112.000 — Adusă în țară acum 2 săptămâni — 4×4 permanent greu/ușor — Încălzire în scaune + memorie — Full piele interior — Ac/ climatronic — Oglinzi electrice heliomate și rabatabile electric — Cauciucuri de iarna NOI — MOT 30 Noiembrie 2018 — Cutie automată Quatra Trac — 6 SRS airbags — Senzori ploaie și lumini — BATERIE NOUĂ — Toate injectoarele au fost recondiționate — Motorul este Impecabil, nu scoate fum — Oglinda cu sistem antiorbire electric — Carkit- bluetooth — Fără Rugină — Mașina se află în condiții foarte bune de funcționare — Accep tester în service autorizat —TELEFON – 0741.007.143.

ANUNȚ -Angajare DAS Dorohoi

Categories ANUNTURI PUBLICEPosted on

Direcția de Asistență Socială Dorohoi  organizează  concurs în data de 07.12.2017, pentru ocuparea  funcției contractuale de consilier  pe perioadă nedeterminată, în cadrul Biroului de beneficii sociale.

 Condiţii    pentru postul de consilier:

 • Studii superioare absolvite cu diplomă de licențîă în domeniul asistenței sociale;
 • Abilități de comunicare;
 • Cunoştinţe operare PC – nivel mediu.

Dosarele de înscriere vor cuprinde :

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
 2. copia actului de identitate, copia certificatului de nastere si copia certificatului de casatorie (unde este cazul);
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-1 facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  1. curriculum vitae;
  2. recomandare de la ultimul loc de muncă.

Termen pentru depunerea dosarelor, la sediul D.A.S. Dorohoi,  Biroul de resurse umane și servicii sociale furnizate prin asistenții personali: 27.11.2017, ora 16,00.

Concursul se organizează, la sediul Direcției de Asistență Socială Dorohoi, str. Ștefan cel Mare, nr.43, Dorohoi, după cum urmează:

 • selectia dosarelor 29.11.2017.
 • proba scrisa 12.2017, ora 10,00.
 • proba practică si interviul – în data de 13.12.2017.

Informaţii pot fi obţinute la sediul Directiei de Asistenta Sociala Dorohoi din str. Stefan cel Mare nr. 43,  camera 103 sau la telefon -nr. 0231/617813, interior 15.

 

Se caută pompier șef la Broscăuți

Categories ANUNTURI PUBLICE, Stiri localePosted on

Primăria comunei Broscăuți, județul Botoșani, organizează concurs la sediul său din localitatea Broscăuți, strada principală, în data de 02.10.2017, ora 11:00, la proba scrisă și în data de 03.10.2017, ora 11:00, interviul pentru ocuparea funcției de șef SVSU, în cadrul compartimentului Situații Urgență.

Condiții de participare:
– cerințe specifice ocupării funcției contractuale pentru postul de șef SVSU, în cadrul compartimentului Situații Urgență;
– studii superioare absolvite cu diplomă de licență;
– cunoștințe de operare pe calculator, nivel mediu;
– act care să ateste efectuarea specializării de șef SVSU;
– fără vechime minimă în specialitate.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primăriei comunei Broscăuți, jud. Botoșani, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunț în Monitorul Oficial, Partea a III-a, respectiv până la data de 19.09.2017.

Condițiile de participare la concurs și bibliografia stabilită se afișează la sediul Primăriei comunei Broscăuți.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei comunei Broscăuți și la telefon 0231.621.621.

Sincere condoleanțe!

Categories ANUNTURI PUBLICE, Stiri localePosted on

Colectivul Redacţiei Opinia de Dorohoi transmite sincere condoleanţe şi întreaga compasiune colaboratorilor noştri,  prof. Vasile D. Coţofrei şi prof. Oana Rotariu, mamei, întregii familii, la dispariţia prematură şi fulgerătoare a fiului şi fratelui ec. CLAUDIU IULIAN COŢOFREI,
fost economist la Banca Română pentru Dezvoltare –Groupe Societe Generale, Sucursala Iaşi.
DUMNEZEU SĂ ÎL IERTE ŞI SĂ ÎL ODIHNEASCĂ ÎN PACE!

ANUNT privind  acordarea  tichetelor sociale pentru gradiniţă aferente lunii APRILIE 2017

Categories ANUNTURI PUBLICE, Stiri localePosted on

                 Direcţia de Asistenţă Socială  începe  acordarea stimulentului educaţional sub forma tichetelor sociale pentru gradiniţă, acordate în baza Legii 248/20015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate din municipiul Dorohoi.

Tichetele sociale pentru luna  APRILIE 2017, vor fi distribuite la sediul Direcţiei de Asistenta Sociala Dorohoi, str.Dumitru Furtuna nr. 14,  titularului,  in baza cartii de identitate in original.

Pentru relaţii suplimentare şi eventuale nelămuriri ne puteţi contacta la nr. de telefon 0231/617813, int.18 sau la sediul Direcţiei de Asistenta Sociala Dorohoi, str.Dumitru Furtuna nr. 14.

ANUNT  CONCURS Primăria Ibănești

Categories ANUNTURI PUBLICE, Stiri localePosted on

În conformitate cu prevederile art. 56 lit. d şi art . 58 alin. (2) , lit. b din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2) coroborate cu dispoziţiile art. 22 din H.G. nr.611/2008 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici şi art. 4 alin.1 din H.G. nr.1000/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,  Primaria  comunei  Ibanesti  organizeaza  concurs  pentru  ocuparea  functiilor publice de executie de  INSPECTOR, clasa  Igrad profesional asistent  – birou cadastru   si  INSPECTOR,  clasa  I,  grad  profesional  debutant-birou camera  agricola.

Concursurile vor avea loc la sediul Primariei Comunei  Ibanesti, judetul Botosani,  în data de              31  mai  2017, ora 10,00 – proba scrisă şi în data 05  iunie 2017, ora 10,00 – interviul.

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.49 din H.G.nr. 611/2008  modificată şi completată.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune la sediul Primariei comunei Ibanesti, judeţul Botoşani, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului  in  Monitorul Oficial privind organizarea concursului.

Selecţia de dosare se va face în termen de  maxim 5 zile lucratoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită, se afişeaza la sediul Primariei comunei Ibanesti , judetul Botoşani.

Condiţii generale:candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici cu completarile si modificarile ulterioare.

Condiţii specifice:

         Pentru funcţia de   INSPECTOR,  clasa  I,  grad  profesional  debutant-birou camera  agricola:

 • Studii superioare, finalizate cu diploma de licenta.

   Pentru funcţia de   INSPECTOR, clasa  Igrad profesional asistent  – birou cadastru:

 • Studii superioare, finalizate cu diploma de licenta.
 • 1 an vechime in  specialitatea studiilor pentru care se organizeaza concursul.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul Primariei comunei Ibanesti, judeţul Botoşani şi la nr. de

tel/fax: 0231/619755, 0231619759, persoana de contact  PRIMAR –  ing.  ROMICA  MAGOPET